ساحل آرامش هر روز از ساعت 21:20 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

ساحل آرامش

ساحل آرامش

در این برناه به موضوعات زیر پرداخته می شود:
روابط میان فردی
-ازتباط کلامی
-همکاری و مشارکت
- مذاکره
-گوش دادن موثر
- ارتباط غیر کلامی
- زبان بدن و .....


اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 21:20

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
ساحل آرامش