صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه: 90 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

این برنامه شامل بخشهای زیر است:
-اطلاع رسانی و آموزش در خصوص سبک زندگی سالم
-آموزش هدفمند و بهینه از اوقات فراغت
-اشاعه و ترویج رفتار صحیح و سالم در روابط فردی و اجتماعی
-تلاش در جهت ایجاد فضای نشاط آور در جامعه
و ...

همکاران ما