مهرگان پنج شنبه و جمعه از ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو سلامت

مهرگان

مهرگان

این برنامه شامل بخشهای زیر است:
-اطلاع رسانی و آموزش در خصوص سبك زندگی سالم
-آموزش هدفمند و بهینه از اوقات فراغت
-اشاعه و ترویج رفتار صحیح و سالم در روابط فردی و اجتماعی
-تلاش در جهت ایجاد فضای نشاط آور در جامعه
و ...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
مهرگان