صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 07:05

مدت برنامه: 80 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

این برنامه نکات سلامت ،موسیقی شاد و مطالب امید بخش را هر روز به مخاطب هدیه می کند.

همکاران ما