به زندگی سلام كن (گروه سلامت اجتماعی) شنبه تا پنجشنبه از ساعت 06:00 صبح به مدت 90 دقیقه

رادیو سلامت

به زندگي سلام كن(گروه سلامت اجتماعي)

به زندگی سلام كن (گروه سلامت اجتماعی)

برنامه صبحگاهی شبكه رادیویی سلامت

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 06:00 صبح

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22652876

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
به زندگی سلام كن(گروه سلامت اجتماعی)