صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 09:05 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 09:05

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

هدف اصلی این برنامه طرح هشدارهای کارشناسی پلیس به رانندگان و بیان نکات آموزشی و ترغیب مخاطبان به پیوستن به پویش 30-60 به شکل بررسی یک استان و یا شهر از بعد جاده ای می باشد.

همکاران ما