غیرقابل پیش بینی پنجشنبه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

غير قابل پيش بيني

غیرقابل پیش بینی

هدف اصلی این برنامه آموزش مدیریت بحران در زمان وقوع احتمالی حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل، کم آبی، ... و یا اتفاقات غیر طبیعی مانند آتش سوزی و تصادفات و آموزش اقدامات عملی و رفتارهای درست فردی و اجتماعی در زمان وقوع بحران است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 20:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
غیر قابل پیش بینی