صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

هدف اصلی این برنامه تبیین فرهنگ و آموزه های محیط زیستی با رویکرد تعامل با مخاطب و باز بینی رفتارهای فردی و جمعی به همراه ارائه راهکارهای ساده برای حفظ محیط زیست است.

موضوعاتی که در این برنامه مطرح می شود، شامل موارد زیر است:

- آشنایی با نکات حفاظت از محیط زیست
- حساس سازی زنان و کودکان
- نسبت به محیط زیست
- آشنایی با رفتارهای نادرست در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیست
- اهمیت حفاظت از محیط ریست شهری
- توجه به مراقبت های زیست محیطی در خانه
- اشنایی با مناطق طبیعی و منابع طبیعی
- خود آزمایی دانش و اطلاعات محیط زیستی

همکاران ما