مشاوره تحصیلی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه___ از ساعت شنبه و دوشنبه 11:30-----چهارشنبه 21:00 به مدت 20 دقیقه

رادیو سلامت

مشاوره تحصيلي

مشاوره تحصیلی

اهداف اصلی این برنامه عبارتند از:
-قبولی در کنکور
-افزایش اطلاعات
-افزایش اعتماد به نفس
-نحوه تست زنی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه___

ساعت پخش برنامه: شنبه و دوشنبه 11:30-----چهارشنبه 21:00

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
مشاوره تحصیلی