صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز هفته به جز چهارشنبه ها از ساعت 21:05 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز هفته به جز چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 21:05

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

هدف اصلی این برنامه قصه گویی برای کودکان گروه سنی خردسال(4 تا 7 سال) است که در کنار قصه گویی برنامه(مادربزرگ)، آموزش مهارت های زندگی نیز به کودکان داده می شود.

همکاران ما