سیبک و قصه های مادر بزرگ هر روز از ساعت 21:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو سلامت

سيبك و قصه هاي مادربزرگ

سیبک و قصه های مادر بزرگ

هدف اصلی این برنامه قصه گویی برای کودکان گروه سنی خردسال(4 تا 7 سال) است که در کنار قصه گویی برنامه(مادربزرگ)، آموزش مهارت های زندگی نیز به کودکان داده می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 21:10

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
سیبک و قصه های مادربزرگ