صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه: 50 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

دوباره مرور کن برنامه ای گفت و گو محور، با محور اصلی حفظ سلامت روان و کسب مهارت های لازم برای تحقق آن است.

برنامه از بخش های مختلفی مثل بسته های گزارشی، روایت، گفتار و کارشناسی تشکیل شده است. در بسته گزارشی، طرح مسئله و موضوع برنامه و دلایل انتخاب و هدف موضوع مطرح می شود. در بخش روایت مسئله و یا نگرانی ها در قالب مونولوگ یا روایت مطرح می شود و در بخش کارشناسی نیز بسط موضوع، دلایل آن و نیز راهکارهای مواجهه با مسئله مطرح می شود.

همکاران ما