دوباره مرور کن شنبه تا سه شنبه از ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو سلامت

دوباره مرور كن

دوباره مرور کن

دوباره مرور کن برنامه ای گفت و گو محور، با محور اصلی حفظ سلامت روان و کسب مهارت های لازم برای تحقق آن است.

برنامه از بخش های مختلفی مثل بسته های گزارشی، روایت، گفتار و کارشناسی تشکیل شده است. در بسته گزارشی، طرح مسئله و موضوع برنامه و دلایل انتخاب و هدف موضوع مطرح می شود. در بخش روایت مسئله و یا نگرانی ها در قالب مونولوگ یا روایت مطرح می شود و در بخش کارشناسی نیز بسط موضوع، دلایل آن و نیز راهکارهای مواجهه با مسئله مطرح می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
دوباره مرور کن