سفر به سلامت (ویژه ایام نوروز) ایام نوروز از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

سفر به سلامت

سفر به سلامت (ویژه ایام نوروز)

سفر به سلامت یك برنامه رادیویی است با با محوریت سلامت خانواده در سفرهای نوروزی و افزایش ایمنی رانندگی در جاده های كشور همراه با ارتقاء سطح رفتارهای اجتماعی شهروندی

در استفاده از امكانات بین جاده ای و شهرهای بین راه و پرهیز از رفتارهای پر خطر با توضیحات كارشناس مربوطه.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 12:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
سفر به سلامت