سنگ زیرین آسیاب پنجم مهرماه از ساعت 00:05 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

سنگ زيرين آسياب

سنگ زیرین آسیاب

"سنگ زیرین آسیاب" ویژه برنامه ایست به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و جایگاه زنان اثرگذار در آن دوران.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجم مهرماه

ساعت پخش برنامه: 00:05

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
سنگ زیرین آسیاب