صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 18:05 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 18:05

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

"قرار" برنامه اذانگاهی مغرب است که در آن با اشاره به نکاتی در مورد سبک زندگی اسلامی با بهره گیری از روایات، سیره معصومین و ائمه(ع) و دلنوشته ها و حرفهای دلتنگی به قرار های روزانه با حضرت باریتعالی پرداخته می شود.

همکاران ما