صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 15:30 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

اهداف اصلی این برنامه:
-اهمیت و هدف ازدواج
- معیارهای انتخاب همسر
- مهارتهای زندگی در خانواده موفق
-خانواده متعادل و ...

همکاران ما