همسر من پنجشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

همسر من

همسر من

اهداف اصلی این برنامه:
-اهمیت و هدف ازدواج
- معیارهای انتخاب همسر
- مهارتهای زندگی در خانواده موفق
-خانواده متعادل و ...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 16:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
همسر من