داستان یک زندگی چهارشنبه از ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو سلامت

داستان يك زندگي

داستان یک زندگی

اهداف برنامه اصلی این برنامه شامل این موارد است:
1.بررسی تعارضات زناشویی و اگاه کردن مخاطب نسبت به آنها
2بررسی عوامل زمینه ساز تعارضات زناشویی که ناشی از اختلافات عمیق و ریشه ای است

3.بررسی عوامل عدم تعامل همسران
4.بررسی عوامل بد رفتاری زوجین
5.بررسی عوامل عدم رضایت جنسی همسران نسبت به هم
6.عدم توافق اخلاقی همسران نسبت به هم
7.دخالت اطرافیان و اختلاف بین همسران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
داستان یک زندگی