صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به غیر از جمعه ها از ساعت 06:35 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: هر روز به غیر از جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 06:35

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

موضوعاتی که در برنامه کودکانه بررسی می شود:
_سلامت روان
_ آموزش مهارتهای زندگی
و ایجاد شادابی و نشاط در کودکان
می باشد.

همکاران ما