کودکانه هر روز به غیر از جمعه ها از ساعت 06:35 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

كودكانه

کودکانه

موضوعاتی که در برنامه کودکانه بررسی می شود:
_سلامت روان
_ آموزش مهارتهای زندگی
و ایجاد شادابی و نشاط در کودکان
می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به غیر از جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 06:35

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
کودکانه