فرزند من شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

فرزند من

فرزند من

هدف اصلی این برنامه بررسی و آموزش شیوه های فرزند پروری با توجه به گروههای سنی است.

در این برنامه موضوع های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
-معرفی شیوه های درست رفتاری
-معرفی انواع روشهای تشویق و تنبیه
-آموزش روشهای تقویت
و ...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 16:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
فرزند من