صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه و جمعه------ از ساعت پنجشنبه ها 23:10 و جمعه ها 14:35 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه و جمعه------

ساعت پخش برنامه: پنجشنبه ها 23:10 و جمعه ها 14:35

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

هدف اصلی این برنامه آشنایی با فعالیت های بسیج جامعه پزشکی در مناطق مختلف کشور است.

همکاران ما