صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 02:35 و 09:50 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 02:35 و 09:50

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

هدف اصلی این برنامه افزایش شناخت مخاطبان نسبت به واقعه عاشورا از طریق بررسی ابعاد شخصیتی حاضران در واقعه است.

همکاران ما