مستان سلامت می کنند 23 الی 27 مهرماه از ساعت 17:00 به مدت 115 دقیقه

رادیو سلامت

مستان سلامت مي كنند

مستان سلامت می کنند

این برنامه شامل بخش های زیر است:
-گزارش روایی از زائران حسینی
- روایت داستانی
- خاطراتی از موکب داران عراقی
-رخدادهای مهم اربعین
- نکات سلامتی
-توصیه کارشناسان حوزه سلامت
-اطلاع رسانی
و ...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 23 الی 27 مهرماه

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه:115 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
مستان سلامت می کنند