والعهد هر روز از ساعت 21:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

والعهد

والعهد

هدف اصلی این برنامه افزایش شناخت مخاطبان نسبت به واقعه عاشورا از طریق بررسی ابعاد شخصیتی حاضران در واقعه است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 21:30

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:14:05

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
والعهد