صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت پنج شنبه ها: 15:30 و جمعه ها: 15:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه ها و جمعه ها

ساعت پخش برنامه: پنج شنبه ها: 15:30 و جمعه ها: 15:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی نوجوانان در خصوص مسائل مربوط به سنین نوجوانی اعم از جسمی، روانی، اجتماعی و .. می باشد.

همکاران ما