فصل پروانگی پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت پنج شنبه ها: 15:30 و جمعه ها: 15:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

فصل پروانگي

فصل پروانگی

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی نوجوانان در خصوص مسائل مربوط به سنین نوجوانی اعم از جسمی، روانی، اجتماعی و .. می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه ها و جمعه ها

ساعت پخش برنامه: پنج شنبه ها: 15:30 و جمعه ها: 15:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
فصل پروانگی