صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نیم نگاه (گروه تغذیه)

نیم نگاه (گروه تغذیه)

دوشنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقيقه

زمان پخش:دوشنبه ها،

ساعت پخش برنامه:12:30

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

هدف اصلی این برنامه اعتماد سازی مسئولان نسبت به رفع چالش های حوزه سلامت و پاسخ به مطالبات مردم است.

همکاران ما