نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

نیم نگاه (گروه بهداشت روان)

هدف اصلی این برنامه اعتماد سازی مسئولان نسبت به رفع چالش های حوزه سلامت و پاسخ به مطالبات مردم می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها،

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان