صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت ، 12:30 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: ، 12:30

مدت برنامه: 40 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

هدف اصلی این برنامه اعتماد سازی مسئولان نسبت به رفع چالش های حوزه سلامت و پاسخ به مطالبات مردم است.

همکاران ما