صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت ، 8:30 به مدت ، 30 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: ، 8:30

مدت برنامه: ، 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

هدف اصلی این برنامه افزایش سطح آگاهی در خصوص مباحث علم تغذیه و صنایع غذایی است.

همکاران ما