فراسو شنبه دوشنبه چهارشنبه از ساعت 08:15 تا 09:00 به مدت 45:00

رادیو سلامت

فراسو بهداشت و تندرستي

فراسو

گفتگوی پزشکی و کارشناسی پیرامون حوزه بهداشت که هدف آن آگاهی، اطلاع رسانی و تعامل با شنوندگان می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه دوشنبه چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 08:15 تا 09:00

مدت برنامه:45:00

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 02122021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
فراسو بهداشت و تندرستی