سفره نوروزی(ویژه ایام نوروز) ایام نوروز از ساعت 13:35 به مدت 35 دقیقه

رادیو سلامت

سفره نوروزي

سفره نوروزی(ویژه ایام نوروز)

نوروز ایام دید و بازدید و سفر برای اكثر ایرانیان است و همین موضوع سبب تغذیه متفاوت و تا حدودی نا سالم در جامعه می شود لذا در این برنامه در نظر است به تغذیه صحیح در نوروز پر داخته شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه:35 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
سفره نوروزی