صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ایام نوروز از ساعت 13:35 به مدت 35 دقیقه

زمان پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه: 35 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

نوروز ایام دید و بازدید و سفر برای اکثر ایرانیان است و همین موضوع سبب تغذیه متفاوت و تا حدودی نا سالم در جامعه می شود لذا در این برنامه در نظر است به تغذیه صحیح در نوروز پر داخته شود.

همکاران ما