سلامت در عصر حجر(ویژه ایام نوروز) ایام نوروز از ساعت 21:50 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

سلامت در عصر حجر

سلامت در عصر حجر(ویژه ایام نوروز)

در این برنامه موضوعات حوزه سلامت در قالب طنز بیان می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 21:50

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
سلامت در عصر حجر