تازه های پزشکی جمعه ها، از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

تازه های پزشكی

تازه های پزشکی

هدف اصلی این برنامه پرداختن به دستاوردهای نوین مرتبط با علوم پزشکی در رشته های مختلف و گفتگو با نخبگان و چهره های مطرح است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها،

ساعت پخش برنامه: 20:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تازه های پزشکی