صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها، از ساعت 13:45 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: جمعه ها،

ساعت پخش برنامه: 13:45

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

هدف اصلی این برنامه ترویج و ترغیب کتابخوانی و معرفی کتابهای مفید در حوزه سلامت است.

همکاران ما