صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها، از ساعت 13:30 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش:جمعه ها،

ساعت پخش برنامه:13:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

محورهای موضوعی این برنامه مشکلات اهداء عضو و مقایسه ایران نسبت به سایر کشورها،اعضا و بافتهایی را که می توان بعد از مرگ مغزی اهدا کرد،فرق مرگ مغزی و کما ،مراحل شناسایی تا اهداء عضو و ... می باشد.

همکاران ما