صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 13:30 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

محورهای موضوعی این برنامه مشکلات اهداء عضو و مقایسه ایران نسبت به سایر کشورها،اعضا و بافتهایی را که می توان بعد از مرگ مغزی اهدا کرد،فرق مرگ مغزی و کما ،مراحل شناسایی تا اهداء عضو و ... می باشد.

همکاران ما