صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها، از ساعت 13:15 به مدت به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه ها،

ساعت پخش برنامه: 13:15

مدت برنامه: به مدت 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

هدف اصلی این برنامه ارتقاء دانش سلامت مخاطبان در حوزه های بهداشت محیط، حرفه ای و عمومی است.

همکاران ما