ساده مثل سلامت پنج شنبه ها، از ساعت 13:15 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

ساده مثل سلامت

ساده مثل سلامت

هدف اصلی این برنامه ارتقاء دانش سلامت مخاطبان در حوزه های بهداشت محیط، حرفه ای و عمومی است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه ها،

ساعت پخش برنامه: 13:15

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
ساده مثل سلامت