صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها، از ساعت 8:30 به مدت به مدت 25 دقیقه

زمان پخش:پنج شنبه ها،

ساعت پخش برنامه:8:30

مدت برنامه:به مدت 25 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی والدین نسبت به نیاز های جسمانی کودکان 0 تا 5 ساله و بهبود زندگی کودکان و والدین می باشد.

همکاران ما