صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها، از ساعت 07:00 به مدت به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: جمعه ها،

ساعت پخش برنامه: 07:00

مدت برنامه: به مدت 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

در این برنامه با توجه به جایگاه امید در زندگی و نقش آن در سلامت روان و همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر امید ، به موضوع امید پرداخته شده است.

همکاران ما