صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 02:35 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 02:35

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

هدف این برنامه آموزش مهارت های زندگی برای گروه های سنی مختلف با جنسیت های مختلف (زن و مرد ، نوجوان ،‌سالمند در قالبی جذاب و تاثیر گذاری به صورت روایت و کارشناسی) است.

همکاران ما