غذا سلامت زندگی شنبه تا سه شنبه از ساعت 13:15 به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

غذا سلامت زندگي

غذا سلامت زندگی

برنامه «غذا، سلامت، زندگی» كاری از گروه تغذیه و سلامت شبكه رادیویی سلامت است،كه روزهای زوج هفته.به موضوعاتی همچون رژیم های غذایی، تغذیه در بیماری ها و تغذیه در گروه های آسیب پذیر می پردازد.

همچنین روزهای فرد در این برنامه درباره مباحث صنایع غذایی با هدف پرداختن به شعار سال سازمان بهداشت جهانی كه ایمنی غذا از مزرعه تا سفره است، صحبت می شود.

برنامه «غذا، سلامت، زندگی» شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه با شما همراه می شود.
تهیه كننده این برنامه سولماز عطایی، گوینده ندا خواجه نوری كارشناس صنایع غذایی و مشاور محمدرضا عفیفی دانشجوی دكترای صنایع غذایی هستند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:15

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:23:15

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 02122652876

سامانه پیامک : 30000102

عوامل برنامه

دسترسی سریع
غذا سلامت زندگی