تا بیكران هر روز از ساعت به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

تا بيكران

تا بیكران

ویژه اذان ظهر

ویژه برنامه ی اذانگاهی با رویكرد سلامت معنوی و تاثیر دین بر زندگی می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه:

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

عوامل برنامه

دسترسی سریع
تا بیكران