صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 12:10 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:10

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

بیان خاطرات پزشکان و پرستاران رزمنده دوران دفاع مقدس

همکاران ما