شور زندگی پنجشنبه ها از ساعت 22:55 به مدت به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

شور زندگي

شور زندگی

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی درباره تغییرات روانی- شخصیتی در سالمندان و روابط بین فردی افراد در آغاز سالمندی می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 22:55

مدت برنامه:به مدت 10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
شور زندگی