صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای زوج، از ساعت 13:15 به مدت به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: روزهای زوج،

ساعت پخش برنامه: 13:15

مدت برنامه: به مدت 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی درباره تغییرات روانی- شخصیتی در سالمندان و روابط بین فردی افراد در آغاز سالمندی می باشد.

همکاران ما