صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه، از ساعت 6:15 به مدت به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنج شنبه،

ساعت پخش برنامه: 6:15

مدت برنامه: به مدت 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

هدف اصلی این برنامه ترویج فرهنگ ورزش کردن مخصوصاً ورزش صبحگاهی است.

همکاران ما