صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز، از ساعت 6:00 به مدت به مدت 10 دقیقه

زمان پخش:هر روز،

ساعت پخش برنامه:6:00

مدت برنامه:به مدت 10 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

سرآغاز به این نکته توجه دارد که شروع روز با نام و یاد خدا و قرآن و ایجاد نشاط و روحیه شاد صبحگاهی برای انجام کارهای روزانه باشد.

همکاران ما