بفرمایید سیب جمعه ها از ساعت ساعت 17:00 به مدت 105 دقیقه

رادیو سلامت

بفرمایید سیب

بفرمایید سیب

مجله ایست عصرگاهی، با آیتمهای متنوع در حوزه سلامت (تغذیه، بهداشت، روان، اجتماعی) و خانواده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: ساعت 17:00

مدت برنامه:105 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
بفرمایید سیب