صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:10 به مدت 105 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 22:10

مدت برنامه: 105 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

این برنامه شامل بخش‌های گوناگونی نظیر شرح حال و معاینه بالینی، معرفی دستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی و گزارش شبانه از بیمارستان ها و .. است.

فرهنگ سازی وارتقای آگاهی های عمومی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و واگیر ،ایجاد تعامل دوسویه با مخاطبان خاص شبکه کادر پزشکی و پیراپزشکی،آموزش تخصصی و حرفه ای گروه علوم پزشکی در رشته های گوناگون از اهداف این برنامه می باشد.