سپهر دانش شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:05تا 23:45 به مدت 90دقیقه

سپهر دانش

آموزش گروه هایس تخصصی و طرح یک مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 22:05تا 23:45

مدت برنامه:90دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 02122021954

سامانه پیامک : 3000102

عوامل برنامه

دسترسی سریع
سپهر دانش