یكشنبه ها از ساعت 15:05 تا 16:00 به مدت 55 دقیقه

مجله دامپزشكی

در این برنامه به نقش دامپروری و دامپزشكی در تامین امنیت غذایی و تعادل زیستی در زیست بوم ها و افزایش دانش در حوزه دامپزشكی پرداخته می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 15:05 تا 16:00

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 02122021954

سامانه پیامک : 30000102

عوامل برنامه

دسترسی سریع
مجله دامپزشكی