صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه (یك هفته در میان) از ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنج شنبه (یک هفته در میان)

ساعت پخش برنامه: 07:05

مدت برنامه: 80 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

مجله ای صبحگاهی با آیتم های متنوع و مناسب صبح می باشد.