صبح و زندگی (گروه سلامت اجتماعی) شنبه تا پنج شنبه (یك هفته در میان) از ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

رادیو سلامت

صبح و زندگی(سلامت اجتماعی)

صبح و زندگی (گروه سلامت اجتماعی)

مجله ای صبحگاهی با آیتم های متنوع و مناسب صبح می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنج شنبه (یك هفته در میان)

ساعت پخش برنامه: 07:05

مدت برنامه:80 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
صبح و زندگی(سلامت اجتماعی)