صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه و دوشنبه از ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

زمان پخش: شنبه و دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 00:30

مدت برنامه: 120 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی و اطلاع رسانی در حوزه سلامت جسم -روان-اجتماعی و معنوی برای افرادی که شیفت شب کار می کنند، می باشد.

همکاران ما