مسابقه اكسیژن شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10:05 تا 10:25 به مدت 20 دقیقه

رادیو سلامت

مسابقه ريتم

مسابقه اكسیژن

مسابقه اكسیژن كاری از گروه بهداشت و تندرستی شبكه رادیویی سلامت است.

برای شركت در مسابقه اكسیژن می توانید علاوه بر ارسال پیامك به شماره 30000102 به بخش صفحه تعامل با برنامه نیز مراجعه كنید و نام و نام خانوادگی و شماره تماس خودتان را برای شركت در مسابقه برای ما ارسال كنید.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:05 تا 10:25

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 02122652876

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
مسابقه ریتم