استفاده شهروندان از ماسک و دستکش در میادین میوه و تره بار ضروری است

امیدواریم با همراهی بیش از پیش شهروندان در رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش و حفظ فاصله فیزیکی با کمترین آسیب از پاندمی کرونا عبور کنیم.

1399/06/25
|
8:17
دسترسی سریع