توصیه‌هایی برای بهبود خودمراقبتی

یک برنامه موثر برای خودمراقبتی باید متناسب با زندگی و نیازهای فرد تهیه شود. شخصی‌سازی برنامه خودمراقبتی می‌تواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه عمل کند تا فرد مطمئن شود که تحت فشار، استرس و فرسودگی قرار ندارد.

1400/10/20
|
10:59

كارشناسان سلامت توصیه می‌كنند كه برای تهیه یك برنامه مطلوب و متناسب برای خودمراقبتی، قبل از هر چیز ارزیابی كنید كه كدام بخش از زندگی شما به توجه و مراقبت بیشتری نیاز دارد و از آنجا كه شرایط زندگی تغییر می‌كند، این ارزیابی را هر چند وقت یكبار انجام دهید، چراكه با تغییر شرایط، نیازهای خودمراقبتی نیز احتمالا تغییر خواهند كرد.

دسترسی سریع