گونه‌های «نگران‌کننده» و «قابل توجه» کرونا

سازمان بهداشت جهانی تاکنون چهار گونه کووید19- را به عنوان «نگران‌کننده» یا «خطرآفرین» و چهار گونه را به عنوان سویه «قابل توجه» معرفی کرده است.

1400/06/03
|
13:39

گونه‌های «قابل توجه» كرونا تحت نظر و بررسی سازمان بهداشت جهانی هستند اما هنوز به عنوان خطر جدی اعلام نشده‌اند. در این اینفوگرافیك به این سویه‌های نگران‌كننده (خطرآفرین) و همچنین سویه‌های قابل توجه اشاره شده است.

دسترسی سریع